| 0 yorum ]

Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir genelge ile aşı takviminde değişiklik yapıldığını bildirdi. Son değişikliklerle birlikte aşı takviminin son hali (2009) şu şekildedir:


doğumda
1.ayın sonunda
2.ayın sonunda
4.ayın sonunda
6.ayın sonunda
12.ay
18-24.ay
İÖ 1.sınıfta
İÖ 8.sınıfta
Hepatit B
I
II


III
BCG


I


DaBT-IPA-Hib


I
II
III

R


KPA (Konjüge Pnömokok Aşısı)


I
II
III
RKKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak)

I

R

OPA
+

+
+

Td+
+

Hep B: Hepaitit B aşısı
BCG: Verem aşısı
DaBT-lPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı
KPA: Konjüge Pnömokok Aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Oral Polio aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı
R: Rapel (Pekiştirme dozu)

0 yorum

Yorum Gönder